Eurocross si stanovil za své poslání pomáhat lidem, kteří se neočekávaně ocitli v nesnázích. Dosažení oboustranné spokojenosti ovšem vyžaduje vystižení rovnováhy mezi potřebami lidí, kterým poskytujeme v náročných situacích podporu a udržením nákladů na tuto pomoc pod kontrolou.
Oddělení optimalizace nákladů monitoruje cenovou hladinu zdravotních úkonů i kvalitu zdravotní péče v jednotlivých lokálních zdravotnických zařízení. V nejvytíženějších turistických destinacích dosahujeme snižování nákladů na zdravotní péči díky každoročně selektivně obnovovaným smlouvám s lékařskými centry a nemocnicemi. Rovněž namátkově verifikujeme, zda a v jakém rozsahu k ošetření klienta došlo, čímž eliminujeme nadbytečné hospitalizace a zákroky u lékařů.

Naše vlastní pobočky, spolupráce s našimi partnery v rámci aliance Astrum, jakož i další strategická partnerství, garantují našim zadavatelům vysokou kvalitu služeb při nízké úrovni nákladů.

Eurocross zároveň věnuje mimořádnou pozornost nejen pečlivému výběru koordinátorů, ale i jejich kontinuálnímu doškolování a zdokonalování komunikačních a jazykových schopností. Můžeme tedy garantovat profesionalitu, rychlost, efektivnost a důvěryhodnost při poskytování asistenčních služeb.