Žijeme déle než generace před námi. Většina z nás určitě plánuje, že se v důchodu bude věnovat koníčkům a užívat si to, na co celý život pracovala. Stáří s sebou ale přináší i zdravotní problémy, které naše plány často mění a dostávají nás do situace, kdy musíme akceptovat pomoc nebo podporu druhých. Na to, zda existuje recept na aktivní a nezávislé stáří, jsme se zeptali ředitele společnosti Chytrá péče pana Rostislava Haufera.

Pane Haufere, existuje recept na aktivní a nezávislé stáří?
Určitě ano. Hlavní ingrediencí je co nejdéle si udržet maximum svých aktivit. Mnoho seniorů bohužel předčasně své aktivity opouští. Často k tomu přispívá i rodina, která má o svého blízkého obavu a v dobrém úmyslu mu říká: „raději už nejezdi na tom kole, nechoď tak daleko, …“ a tím se všechny problémy urychlují.

Jak tedy umožnit seniorovi jeho oblíbené aktivity a zároveň zajistit jeho bezpečí?
Lepší cestou, než něco nedělat, je dělat to bezpečně. Tedy najít si takovou podporu, která umožní seniorovi zůstat aktivní. Pořád mohu jezdit na kole, chodit na houby, na procházky do parku, ale když se něco děje, mám rychlou pomoc vždy po ruce. Podpořit seniora v jeho aktivitách je tím nejlepším lékem proti stáří. Naše Chytrá péče je přesně tou službou, která toto umí.

Proč vůbec Chytrá péče vznikla?
Každý z nás má rád své rodiče, má o ně starost a chtěl by jim být ve stáří nablízku. Bohužel to není vždy možné. Musíme chodit do práce, vychováváme své vlastní děti nebo nás od rodičů dělí mnoho kilometrů. V případě, že naše blízké potká zdravotní problém, pronásleduje nás potom pocit bezmocnosti a viny. Zároveň ale 90 % dnešních seniorů by si rádo co nejdéle udrželo samostatnost a zůstalo v domácím prostředí. Nechtějí být nikomu na obtíž a ani nechtějí měnit prostředí, ve kterém žijí. Služba naší Chytré péče nabízí pomoc při řešení této situace jak seniorovi, tak jeho rodině.

Jak to vlastně funguje?
Na jedné straně od nás senior získá chytré zařízení v podobě hodinek nebo přívěšku na krk či na klíče. Každé takové zařízení je vlastně jednoduchým malým mobilním telefonem s vlastní SIM kartou, GPS lokalizací a tlačítkem pro přivolání pomoci. V případě, že se senior dostane do krizové situace, stačí stisknout jediné tlačítko. Rád bych ale zdůraznil, že tato služba není rozhodně jen o SOS tlačítku. Náš systém umí krizovou situaci i sám rozpoznat. Asistent tedy včas obdrží informaci v takových případech, kdy například senior upadne nebo po cestě k lékaři ztratí orientaci a nastoupí do špatného vlaku. Zároveň jsme do procesu podpory schopni zapojit i jeho nejbližší, a to nejenom prostřednictvím zabezpečeného webového portálu. Na druhé straně sedí v našem dohledovém centru tým profesionálně vyškolených asistentů, kteří jsou připraveni v kteroukoli denní či noční dobu poskytnout seniorovi potřebnou pomoc, podporu či radu. Pro plnění svého poslání mají k dispozici ty nejmodernější nástroje, které byly v oblasti asistenční péče vyvinuty.

V čem je vaše péče „chytrá“?
Rozhodně to není pouze v tom, že využíváme nejmodernější informační technologie. Naše služba je chytrá v tom, že umožňuje individuálně se přizpůsobit potřebám a dennímu režimu každého seniora či jeho rodiny. To znamená, že pro každého klienta na počátku nastavujeme individuální plán péče a i v průběhu poskytování služby se naše Chytrá péče stále učí a jednotlivé její parametry lze dále upravovat a optimalizovat podle potřeb a stavu seniora. Naše péče je nápomocná i v tom, že dokáže včas identifikovat a zachytit nástup negativního trendu, například dlouhodobějšího poklesu aktivity.

V jakém věku by si měl senior službu pořídit?
Mnoho rodin a seniorů při prvním setkání na naši službu reagují slovy „to pro nás asi ještě není“. Na rozdíl od západoevropských zemí bohužel začínáme podporu řešit až ve chvíli, kdy nastane problém – maminka upadla, tatínek byl hospitalizován, souseda odvezla záchranka a podobně. Ne vše lze ale vrátit nazpět a téměř na denní bázi se setkáváme s příběhy, které začínají slovem „kdyby“. Je možné předejít spoustě problémů, pokud se včas zajistí přiměřená podpora. Já sám si naše hodinky beru, když jdu běhat do lesa nebo jezdit na kole, protože vím, že pokud někde zakopnu o pařez a spadnu, tak mi pomoc dorazí rychle a na správné místo. A to mi ještě nebylo padesát.

Co je pro seniora lepší, hodinky nebo přívěšek na krk?
To je individuální. Někdo je zvyklý celý život nosit hodinky, a tak jsou pro něho lepší, někdo preferuje tlačítko, protože se mu více líbí. Funkcemi jsou obě zařízení srovnatelná. Do budoucna budeme do služby postupně připojovat i další druhy náramků, hodinek či přívěšků, bude tak vždy z čeho vybírat.

Mohu s hodinkami třeba také do sprchy?
Ano, hodinky jsou vodotěsné. Potápět se s nimi nedoporučuji, ale sprcha jim rozhodně neublíží.

Co když senior zmáčkne tlačítko omylem?
To vůbec nevadí. Asistent bude vždycky radši, že se jedná o planý poplach a senior je v pořádku. Navíc, aby byl poplach odeslán, musí se tlačítko držet více jak dvě sekundy.

Co když se zařízení vybije?
V každém okamžiku asistent vidí v jakém stavu každé chytré zařízení je. Kolik mu zbývá baterie, jestli je na signálu, jestli se hýbe a podobně. Pokud hrozí vybití baterie, přijde s dostatečným předstihem alarm, který upozorní na nutnost umístit zařízení na nabíječku. Hlídáme i to, že si senior po nabití opět vezme zařízení k sobě a nezapomene ho doma.

Co jsou největší překážky, se kterými se setkáváte?
Na straně seniorů je to třeba obava, že je někdo bude sledovat. Někteří senioři nechtějí být pod neustálou kontrolou, a to ani jejich dětí. Tento problém řešíme tak, že striktně respektujeme přání uživatele v kontextu jeho zdravotního stavu. Sledování polohy může být dostupné pouze v okamžiku vzniku krizové situace a jen pro účely poskytnutí pomoci. To znamená jen těm, kteří pomoc poskytují. Když voláte záchranku, také musíte sdělit, kde přesně se nacházíte. Dalším kritickým bodem je ochota seniora přijmout jakoukoli podporu před tím, než nastane reálný problém. Tady se senioři dělí do tří základních skupin. První skupinou jsou pragmatičtí bojovníci, kteří bez problémů naši službu přijmou, protože vědí, že jim umožní déle zůstat nezávislými a ve svém domácím prostředí. Druhou skupinou jsou senioři s odevzdaným přístupem. Často slýcháme reakce typu „…já už nic nepotřebuji, to už není pro mě, …“. Tady je třeba trpělivě vysvětlovat a citlivě seniora motivovat. Musím říct, že z této skupiny máme několik úžasných klientů, kterým je i více jak devadesát let. Poslední skupinou jsou senioři, kteří z principu jakoukoli pomoc odmítají, protože ji přece ještě nepotřebují. Je zajímavé, že tato skupina je zároveň nejvíce ohrožena úrazy a následnou hospitalizací, protože má často tendenci přeceňovat svoje síly.

A co cena?
Naše služba stojí na měsíc 490 korun, což je přibližně tolik, kolik utratíte za nákup dvou knih nebo jednu večeři v lepší restauraci. Ale ano, kromě výše uvedeného, může někdy být překážkou i cena služby. Stát zatím bohužel na pořízení našich chytrých zařízení ani na naši službu nepřispívá. Takže mzdy asistentů, nájem prostor i provoz a rozvoj našeho systému musíme být schopni ufinancovat sami z plateb našich klientů. Věřím, že v tomto se přístup státu brzy změní a nám to umožní službu zlevnit tak, aby byla dostupná pro co nejvíce seniorů a jejich rodin.

Kam směřujete do budoucna?
V budoucnu bychom rádi poskytovali komplexní služby. To znamená, že bychom nabídku rádi doplnili například i o služby fyzioterapeuta, osobního asistenta, zajištění nákupů, podporu při komunikaci s úřady, atd. Naše služba by měla být schopna také propojit terénní poskytovatele zdravotní i sociální domácí péče.

Jaký hlavní trend v oblasti péče o seniory nyní vidíte?
V minulosti se lidé rodili, stonali i umírali doma. Potom přišla technologická revoluce, která všechno přesunula do lépe vybavených nemocnic. Jsem přesvědčen, že nyní přichází nová etapa, která v mnoha případech umožní poskytnout lidem doma stejně kvalitní péči, jakou by dříve dostali pouze v nemocnici. Nemocnice má a bude mít stále důležitou roli, ale věřím, že naše služba Chytré péče umožní hospitalizaci seniorů předcházet či ji výrazně zkracovat a poskytne jim potřebnou podporu v jejich domácím prostředí.