Osobní alarm dodává seniorům, kteří jsou schopni se o sebe, i přes svůj vyšší věk, postarat v domácím prostředí, pocit jistoty, že mohou kdykoli v případě nouze, ve dne, v noci kontaktovat pouhým stisknutím tlačítka poplašného zařízení tým asistenční centrály, který se postará o adekvátní pomoc.

Jak tato služba funguje?

Osobní alarm je přenosné komunikační zařízení, umožňující se kdykoli v případě jakékoli zdravotní indispozice nebo nouzové situace stisknutím poplašného tlačítka spojit s asistenční centrálou, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ta pak podle naléhavosti situace zkontaktuje rodinné příslušníky nebo lékaře.

Tento systém umožňuje, aby mohli starší lidé nadále bydlet samostatně, zachovat si své aktivity a přitom mít jistotou, že v případě potřeby přivolají okamžitou pomoc.

Strategickým partnerem Eurocrossu je společnost Chytrá péče, která nabízí propracovaný systém asistence pro seniory, spojující sofistikované zařízení s non-stop asistencí. Další informace najdete na www.chytrapece.cz

CHYTRÁ PÉČE je inteligentní dohledová a asistenční služba, umožňující podporu bezpečného samostatného života seniorů a osob se zdravotním handicapem, zajišťující:

  • Dohled 7 dní v týdnu a 24 hodin denně
  • Profesionální odbornou asistenci
  • Automatickou detekci krizových situací
  • Lokalizaci pomocí GPS
  • Individuální plán péče podle denního režimu klienta

Chytrá péče může:

  • Snížit riziko nehody seniora
  • Prodloužit nezávislost a samostatnost seniora
  • Snížit riziko hospitalizace nebo zkrátit její dobu

************************************************************

PROTECTU: Partnerem Eurocrossu pro 24 hodinovou službu vzdálené asistenční pomoci pro seniory nebo handicapované osoby je i www.protectu.cz