Jak tato služba funguje?

Osobní alarm je přenosné komunikační zařízení, umožňující se kdykoli v případě jakékoli zdravotní indispozice nebo nouzové situace stisknutím poplašného tlačítka spojit s naší asistenční centrálou, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ta pak podle naléhavosti situace zkontaktuje rodinné příslušníky nebo lékaře.

Tento systém umožňuje, aby mohli starší lidé nadále bydlet samostatně, zachovat si své aktivity a přitom mít jistotou, že v nouzové situaci přivolají okamžitou pomoc.