Leiden, 5 juni 2013 Voor Eurocross, vakman aan het werk. Trainer Martine van der Ploeg foto: Dolph CantrijnLeiden, 5 juni 2013 Voor Eurocross, vakman aan het werk. IT-er Piet Cijvat foto: Dolph CantrijnLeiden, 20 juni 2013 Voor Eurocross, vakman aan het werk. Arts foto: Dolph Cantrijn

 

Odborná úroveň Eurocross Assistance

  • ZKUŠENOSTI: Více než 30leté zkušenosti s poskytováním široké škály mezinárodních asistenčních služeb.
  • NON STOP ASISTENCE: Bezprostřední asistenční dostupnost pro klienty 24 hodin denně, 365 dní v roce a okamžitá reakce na jejich potřeby.
  • POMOC BEZ HRANIC: Eurocross disponuje vlastní rozsáhlou sítí zdravotnických zařízení, kontaktních organizací, smluvních odtahových a servisních služeb, evropskou sítí partnerských organizací v rámci asociace Astrum Assistance Alliance a celosvětovou sítí partnerů a kontaktních organizací. Široká škála služeb a rozsáhlá databáze partnerů nám umožňují budovat s klienty dlouhodobé profesionální partnerské vztahy.
  • STATISTICKÉ INFORMACE: Standardní nebo specificky požadovaný informační a statistický servis o poskytnutých službách umožňuje sledovat a vyhodnocovat vývoj některých zvolených ukazatelů, souvisejících s asistencí.
  • ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB: Eurocross investuje neustále do zkvalitňování a optimalizace procesů, které jsou zárukou stálé vysoké kvality poskytovaných služeb. Spolu s našimi zadavateli pracujeme na otevřeném a dlouhodobém vztahu a cítíme se spoluodpovědní za jejich úspěch.
  • Snižování nákladů: Naše oddělení Network Management je zodpovědné za smlouvy s poskytovateli, se kterými spolupracujeme. Cost containment není však cílem sám o sobě – nejdůležitější je kvalita poskytovaných služeb. Právě naše vlastní pobočky, spolupráce s našimi partnery v rámci aliance Astrum, jakož i další strategická partnerství, garantují našim zadavatelům vysokou kvalitu služeb při nízké úrovni nákladů.
  • Technologické zázemí: Zárukou rychlé a profesionální asistence je kromě rozsáhlé mezinárodní sítě partnerů i vynikající technologické zázemí, spočívající v propojení prostředků telekomunikační a výpočetní techniky. Nejmodernější pobočková ústředna AVAYA zajišťuje stálou dostupnost asistenční centrály a okamžitou reakci na volání zákazníka. Ústředna umožňuje monitorování hovorů, jejich kontrolu a statistické zpracování.
  • Asistenční profesionálové: Poskytování asistence klientům v nouzi vyžaduje od koordinátorů kromě odborných a jazykových znalostí i lidský přístup, empatii, kreativitu při řešení jednotlivých případů a vysoké nasazení. Eurocross věnuje mimořádnou pozornost nejen pečlivému výběru koordinátorů, ale i jejich kontinuálnímu doškolování a zdokonalování komunikačních a jazykových schopností. Můžeme tedy garantovat profesionalitu, rychlost, efektivnost a důvěryhodnost při poskytování asistenčních služeb. Komunikace je zajištěna ve všech hlavních světových jazycích a několika jiho- a východoevropských a asijských.