Home Assistance = pohotovostní asistence pro domácnosti :

“Naše služba Home Assistance zabezpečuje klientům nonstop pomoc v případě havarijního stavu v domácnosti nebo ohrožení pojištěného majetku, vyžadujícího neodkladné řešení. Cílem havarijního zásahu je odvrácení škody či omezení rozsahu již vzniklé škody okamžitým zásahem pohotovostních služeb. Starost při vzniku havarijní pojistné události se přesouvá z klienta na asistenční službu, která je připravena pomocí své databáze pohotovostních servisních služeb zabezpečit rychlou nápravu škody, čímž může výrazně přispět nejen ke zmírnění jejích následků pro klienta, ale též ke snížení nákladů na likvidaci pojistných událostí.”

Eurocross zorganizuje pomoc, pokud byla domácnost či dům klienta poškozen požárem, vichřicí, bouří, unikající vodou z potrubí apod. Vyhodnotíme škody a rychle a adekvátně zajistíme pomocí naší celostátní sítě havarijních služeb (instalatérské, zámečnické, sklenářské, topenářské, elektrikářské, malířské, stavební, úklidové apod.) nápravu včetně uvedení do původního stavu. Pokud je domácnost neobyvatelná, zorganizujeme náhradní ubytování a ochranu nezabezpečené domácnosti. Zabezpečíme chod domácnosti v době nepřítomnosti pojištěného, péči o domácí zvířectvo i dozor nad nezletilými.