První nabídka asistenčních služeb pro seniory


http://www.opojisteni.cz/produkty/prvni-nabidka-asistencnich-sluzeb-pro-seniory/


Populace stárne. A nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Není to ta nejpříjemnější zpráva, ale odpovídá trendu vývoje v poslední době. Každý z nás určitě mnohokrát viděl graf demografické struktury obyvatel, který potvrzuje, že lidí v aktivním věku neustále ubývá, zatímco počet důchodců roste.

Pojišťovnictví bude muset svůj byznys této skutečnosti přizpůsobit. Zatím však nelze nic takového pozorovat. Výjimkou je společnost Eurocross Assistance.

„Začínali jsme s cestovní asistencí a postupně jsme vybudovali veškerou škálu asistenčních služeb, které jsou v současnosti na českém trhu dostupné. Tedy technickou asistenci pro motoristy, předcestovní asistenci, asistenci pro domácnosti i cizince, zdravotní poradenskou linku, právní asistenci i VIP asistenci pro náročnou klientelu. Kromě toho nabízíme nouzovou asistenci pro seniory. V tom jsme na českém trhu propagátory. Zkušenosti čerpáme od naší mateřské firmy, která tuto službu provozuje již přes 20 let a obsluhuje více než 30 tisíc klientů. V Nizozemsku, kde se používání osobních alarmů mezi seniory velice osvědčilo, pojišťovny na zařízení přispívají a vláda dokonce podporuje výstavbu bytů pro seniory, které jsou vybavené dohledovou technikou. V Česku dlouhodobě spolupracujeme se společností, která osobní alarmy pro seniory vyvíjí a nabízí je v různých variantách tak, aby si každý mohl vybrat podle svého způsobu života,“ vysvětluje Irena Plánková, která působí jako Business Development Manager ve společnosti Eurocross Assistance Czech Republic.

Jak je to se zájmem o placené služby

„Tyto služby se pomalu začínají rozšiřovat, i když se nám zdá, že to jde hlemýždím tempem,“ dodává Plánková. Většina starších lidí se o sebe dokáže perfektně postarat, a když je nepostihne nic nepředvídaného, mohou žít běžným životem ve vlastní domácnosti. Jenomže právě jejich věk či zdravotní stav zvyšují riziko, že se jim přihodí něco, co sami nezvládnou a co je ohrozí na zdraví, nebo dokonce na životě. Nevolnost, zaškobrtnutí a pád, nehoda v kuchyni… Osobní alarm je přitom jednoduchou podporou pro samostatně žijící seniory, dodává jim jistotu, že mohou v případě potřeby pouhým stisknutím tlačítka kontaktovat asistenci a přivolat tak okamžitou pomoc.

„Tento moderní dohledový asistenční systém může prodloužit samostatný život seniorů, pomůže jim zachovat si aktivity a přinese i jistotu rodině, že je jejich seniorský člen v pořádku. Míru bezpečí zvyšuje i detektor pohybu a možnost lokalizace klienta. Služba samozřejmě funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ vysvětlila Plánková.

Když zazní poplašné volání

Jak rychle se k takovým lidem dostanete, když zazní poplašné volání, ptám se: „Pomoc je založena na tzv. kontaktních osobách, které si klient předem určí a které my voláme v určeném pořadí okamžitě po přijetí alarmu. Jedná se většinou o blízké příbuzné nebo sousedy s blízkou dostupností ke klientovi. Pokud se jim nedovoláme nebo pokud se jedná o urgentní zdravotní či jiný problém, voláme zdravotnickou záchranou službu nebo policii,“ upřesňuje manažerka Eurocross Assistance Czech Republic.

Děti by se měly postarat o bezpečí svých rodičů

Bohužel, v České republice je obvyklé, že senioři jsou zaměřeni hlavně na své děti a vnoučata a svému bezpečí nevěnují náležitou pozornost.

„Jsme přesvědčeni, že je to ale právě mladší generace, která by měla mít zájem o bezpečí svých starších rodinných příslušníků. Ostatně, když se starému člověku něco stane, jsou to děti, které se o něj musí postarat. Tedy…měly by se postarat,“ uzavírá Plánková.

Je velmi důležité, že taková služba umožní seniorům zachovat jim jejich oblíbené aktivity, od kterých často začínají upouštět jen proto, že nemají jistotu, že budou nadále schopni je bez rizika zvládnout. Pokud se však mohou spolehnout na okamžitou pomoc v nouzi, pomůže jim to prodloužit jejich samostatný a plnohodnotný život.

Dagmar Šístková