EuroCross zorganizuje pomoc, pokud byla domácnost či dům vašeho klienta poškozen požárem, vichřicí, bouří, unikající vodou z potrubí apod. Vyhodnotíme škody a rychle a adekvátně zajistíme pomocí naší sítě havarijních služeb (instalatérské, zámečnické, sklenářské, topenářské, elektrikářské, pokrývačské, tesařské, malířské, stavební, úklidové apod.) nápravu včetně uvedení do původního stavu. Pokud je domácnost neobyvatelná, zorganizujeme náhradní ubytování a ochranu nezabezpečené domácnosti. Zabezpečíme chod domácnosti v době nepřítomnosti pojištěného, péči o domácí zvířectvo i dozor nad nezletilými.

Home Assistance zabezpečuje klientům nonstop pomoc v případě havarijního stavu v domácnosti či ohrožení pojištěného majetku, vyžadujícího neodkladné řešení. Cílem havarijního zásahu je odvrácení škody či omezení rozsahu již vzniklé škody okamžitým zásahem pohotovostních služeb, čímž může výrazně přispět nejen ke zmírnění jejích následků pro klienta, ale též ke snížení nákladů na likvidaci pojistných událostí.

Služba Home Assistance zahrnuje:

  • možnost využít NONSTOP pomoci asistenční centrály při havarijní pojistné události v domácnosti
  • zabezpečení rychlé nápravy škody a zamezení jejímu rozšíření (služby instalatérské, zámečnické, sklenářské, topenářské, elektrikářské, malířské, stavební, úklidové, pečovatelské, bezpečnostní atp.)
  • zajištění náhradního ubytování, pokud je domácnost neobyvatelná (v případě požáru, povodně či jiné rozsáhlejší pojistné události)
  • zajištění dozoru nad domácností
  • právní asistence
  • likvidace pojistných škod ve spolupráci s partnerskou organizací