Politika ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů upravuje způsob, jakým Eurocross Assistance shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace získané od uživatelů webové stránky www.eurocross.cz. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky a na všechny produkty a služby nabízené společností Eurocross Assistance.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje můžeme shromažďovat od uživatelů různými způsoby v souvislosti s aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které zpřístupníme na našich stránkách. Uživatelé mohou anonymně navštívit náš web. Osobní identifikační údaje shromažďujeme od uživatelů pouze tehdy, pokud nám tyto informace dobrovolně předloží. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů s tím, že jim může být zabráněno v tom, aby se zapojili do určitých aktivit týkajících se webu.

Neosobní identifikační údaje

Při každé interakci s našimi stránkami můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích. Neosobní identifikační údaje mohou obsahovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o uživatelských prostředcích pro připojení k našim stránkám, jako je použitý operační systém a poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

Soubory cookie

Naše stránky používají “cookies” pro zlepšení uživatelského prostředí. Uživatelský webový prohlížeč umístí soubory cookie na pevný disk pro účely vedení záznamů a někdy i pro sledování informací o nich. Uživatel může nastavit svůj webový prohlížeč k odmítnutí souborů cookie nebo k upozornění na odeslání souborů cookie. Pokud tak učiní, některé části webu nemusí fungovat správně. O tom co jsou soubory cookie se dočtete zde.

Jak nakládáme se shromážděnými informacemi

Společnost Eurocross Assistance může shromažďovat a používat osobní údaje uživatelů pro následující účely:

• Zkvalitnění služeb, produktů a obsahu webových stránek

Můžeme použít souhrnné informace, abychom porozuměli, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a informace poskytované na našich stránkách.

Jak chráníme získané informace

Přijali jsme vhodné postupy shromažďování, uchovávání a zpracování dat a bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a dat uložených na našich stránkách. Náš web je v souladu se standardy zranitelnosti PCI

Sdílení vašich osobních údajů

Neprodáváme, neobchodujeme ani neposkytujeme informace o osobní identifikaci uživatelů třetím stranám. Můžeme sdílet obecně agregované demografické údaje, které nejsou spojeny s osobními identifikačními údaji týkajícími se návštěvníků a uživatelů s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými partnery a inzerenty za výše uvedenými účely.

Webové stránky třetích stran

Uživatelé mohou na našich stránkách najít reklamní nebo jiný obsah, který odkazuje na weby a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nekontrolujeme obsah nebo odkazy, které se na těchto stránkách objevují, a nenese zodpovědnost za postupy používané na webových stránkách propojených na naše stránky. Navíc tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, se mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany soukromí a zásady zákaznických služeb. Prohlížení a interakce na libovolné jiné webové stránce, včetně webových stránek, které mají odkaz na naše stránky, podléhá vlastním podmínkám a zásadám daného webu.

Změny v politice ochrany osobních údajů

Eurocross Assistance má právo kdykoli aktualizovat tyto zásady politiky ochrany osobních údajů. Pokud tak učiníme, změníme datum platnosti v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby častěji kontrolovali tuto stránku o všech změnách, aby byli informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a uvědomovat si změny.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami, prosím nepoužívejte naše stránky. Vaše pokračování v používání stránek po zveřejnění změn v těchto zásadách bude považováno za souhlas s těmito změnami.

Máte právo požádat o odstranění všech vašich identifikačních údajů shromážděných na stránkách www.euocross.cz

Kontakt na nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto zásad o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: Eurocross Assistance, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Tel. +420 296 339 633, eurocross@eurocross.cz

PUBLIKOVÁNO 27.4.2018