Náhlé onemocnění klienta během pobytu v zahraničí? Naši asistenční koordinátoři jsou k dispozici nejen radou, ale konkrétní pomocí u lékaře či garancemi za ošetření. Zajistíme rychlou profesionální asistenci pro klienty, zasílání platebních garancí a úhradu nákladů v případě hospitalizace v zahraničí. Lékařský tým Eurocross koordinuje zdravotní péče s místními lékaři  24/7.

V rámci cestovní asistence zajistíme např.

  • vyhledání a doporučení nejbližšího zdravotnického zařízení klientovi v zahraničí
  • asistenci při nutné návštěvě lékaře či hospitalizaci klienta
  • garanci a úhradu nákladů na zdravotní ošetření a hospitalizaci klienta
  • průběžnou kontrolu zdravotního stavu hospitalizovaného klienta lékařským týmem Eurocross a koordinaci zdravotní péče s místními lékaři
  • pomoc v případě jazykových bariér mezi klienty a ošetřujícím personálem v zahraničí
  • repatriaci pacientů českými dopravci včetně zdravotního doprovodu při zpáteční cestě do vlasti
  • evakuaci do zdravotnického zařízení v případě nevyhovující lékařské péče
  • repatriaci tělesných ostatků českými pohřebními službami či pohřeb/kremaci na místě

Ostatní cestovní asistence
Neočekávaná situace v zahraničí? Rodinný příslušník klienta vážně onemocněl a on / ona se potřebuje předčasně vrátit domů? Nebo: zmeškal klient zpáteční let kvůli onemocnění? Nabízíme veškerou osobní asistenci v jakémkoli podobném  případě v zahraničí.