Ať už do ČR či jiné země Schengenského prostoru přijíždějí cizinci na dovolenou, na pracovní cestu, nebo zde hodlají pobývat přechodnou dobu či se zde usídlit natrvalo, potřebují zdravotní pojištění.

V případě lékařského ošetření či hospitalizace cizích státních příslušníků pojištěných v tuzemsku koordinuje Eurocross zdravotní péči s místními lékaři a poskytuje informace o poskytovatelích zdravotní péče v ČR a v zemích Schengenského prostoru. V nezbytných případech zajišťujeme pacientům repatriaci včetně lékařského doprovodu při zpáteční cestě do vlasti, či organizujeme převoz tělesných ostatků.

Asistenční centrála je připravena pomoci klientům 24 hodin denně, 365 dní v roce v jejich mateřském jazyce.